Yritys

Tieteestä tiedoksi


Tieteen ja teknologian kehitys koostuu pienistä toisiinsa liittyvistä palasista, jotka yksi kerrallaan lisäävät ymmärrystämme kokonaisuudesta. Näitä palasia selvittääkseen lukuisat tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät pitkäjänteistä työtä, jonka tuloksia esitellään tieteellisissä julkaisuissa.


PoRes Communication tekee lääketieteellisen tutkimuksen jälkeistä viestintää mm. tuottaen alan tutkimusjulkaisuihin perustuvia yleistajuisia, animoituja lyhytvideoita.


Popularising Research

Tieteestä julkaisuja


Korkeatasoisimmat tiedejulkaisut käyvät läpi ulkopuolisten henkilöiden tekemän arvioinnin, jotta voidaan taata tulosten ja johtopäätösten oikeellisuus ennen niiden julkaisua. Tällaisia vertaisarvioituja julkaisuja tuotetaan jo Suomen yliopistoista vuosittain tuhansia.


PoRes Communication siirtää korkeatasoisten tiedejulkaisujen havaintoja helpommin lähestyttävään ja ymmärrettävään muotoon.


Asiantuntemus


Yrityksen takana on Annika Laakso, joka on diagnostiikan ja lääketuotannon parissa työskennellyt biokemisti ja hinkuyskää lääketieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjan verran tutkinut filosofian tohtori. Hän on myös kahden vauhdikkaan pojan äiti, syöpäpotilaan puoliso, lääkärin tytär ja yrittäjäperheen lapsi.


Tieteelliset tekstit, tutkimukset ja potilaan näkökulma ovat siis Annikalle tuttuja sekä koulutuksen, työn että perheen kautta. Hänellä on sujuva suomen ja englannin kielen taito niin kirjoitettuna kuin puhuttunakin sekä kyky yksinkertaistaa ja havainnollistaa hankalia asioita – nämä mahdollistavat toimimisen tulkkina tieteellisen tekstin ja tavallisten ihmisten välissä.


Tutkimustiedolle on tarve sekä hoitavalla taholla että potilaiden parissa – haasteena kuitenkin julkaisujen lukeminen ja ymmärtäminen.


Annika haluaa vastata tarpeeseen ja auttaa voittamaan haasteet oman asiantuntemuksensa avulla.

Tutkimuksesta tiedoksi


Tutkimustyö lisää tietoa ja lisääntynyt tieto tulee jakaa siitä hyötyville. Jatkuvassa kiireessä työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, tutkimusyhteisö sekä tiedonhaluiset potilaat ja heidän läheisensä hyötyvät tutkimustiedon helpommasta saatavuudesta.


Tiedejulkaisun olennaisimmat havainnot muutaman minuutin videossa – käytä arvokas ja rajallinen aikasi johonkin muuhun kuin tiedonhakuun.


YRITYS

THE COMPANY


PoRes Communication auttaa välittämään bio- ja lääketieteellistä tutkimustietoa yleistajuisesti.


PoRes Communication facilitates the popularization of the knowledge from bioscientific and medical research publications.


Popularising Research


Y-tunnus  2830184-1 / FI28301841

© Copyright PoRes Communication 2020. All Rights Reserved.